פתרונות סביבה

טיפול בחומרים מסוכנים ואסבסט

service

טיפול וייעוץ בתחום החומרים המסוכנים

חוק החומרים המסוכנים מטיל אחריות פלילית על כל עוסק ברעלים. האחריות כוללת
את מנהל התאגיד ואחראי הרעלים.

חברת Land מציעה ייעוץ לאחראי רעלים ומערכת לניהול חומרים מסוכנים, לצורך
עמידה בדרישות החוק והקטנת הסיכוי להתרחשות אירוע חומרים מסוכנים.

מטרת הייעוץ היא מתן כלים מיטביים לניהול החומרים המסוכנים שברשות הלקוח.
הייעוץ מוצע לכלל העוסקים בחומרים מסוכנים ופסולת חומ"ס
(אריזה, שימוש, אחסון, יבוא וייצוא).

service

להלן שירותי הייעוץ בתחום החומרים המסוכנים אותם מספקת חברת Land:

· אפיון וסווג חומרים מסוכנים.
· ייעוץ הכולל את בחינת הצורך בהיתר רעלים/ הגשת בקשה / חידוש היתר רעלים.
· מעקב ופיקוח אחר יישום תנאי היתר רעלים.
· בחינה ויישום הדרישות לאחסון רעלים.
· טיפול בפסולת מסוכנת – אפיון וסיווג על-פי קטלוג הפסולת האירופאי, הפחתה במקור, אחסון.
· מציאת פתרונות קצה – הטמנה, מחזור או שימוש חוזר.
· כתיבה ועריכת תיק המפעל ונוהל החירום על-פי ההנחיות המעודכנות של המשרד להגנת הסביבה
· הדרכה ותרגול צוותי החירום בטיפול באירועי חומ"ס.

service

ניהול פרויקטים בנושא אסבסט

חברת Land מספקת שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים העוסקים בין השאר בתחום של סקירת מבנים אשר בהם קיים חשד להימצאות אסבסט, ביצוע בדיקות צובר, פיקוח על פירוק ופינוי אסבסט – צמנט ועוד.

הפעילות נעשית בכפוף להסמכת המשרד להגנת הסביבה – אגף אבק מזיק (רישיון סוקר מס' 70860).

service-tab

אנו מבצעים בדיקות ראשוניות להגדרה ומיון של חומרים מסוכנים החל באיתור
כלל החומרים המסוכנים ופילוח לפי סוג הפסולת ושיטת הטיפול בה.
במסגרת סקירה זו נקבע האם יש לפנות את הפסולת באמצעים מיוחדים ולאתר
הטמנה ייעודי בהתאם לדרגת הסיכון של החומר ולפי הנחיות המשרד להגנת
הסביבה.

service-tab

אנו מסייעים לתעשיות רבות ומגוונות לאמץ נהלים ושיטות תפעוליות נכונות לטיפול בחומרים מסוכנים.

במסגרת הליווי נערוך בחינה ליישום אחר התנאים בהיתר הרעלים.
נבדוק את אופן אחסון הרעלים בעסק, נכתוב ונעדכן את נהלי החירום של המפעל
ע"פ הנחיות אגף חומ"ס במשרד להגנת הסביבה. נתרגל ונבצע הדרכות לצוותי החירום לטיפול באירועי חומ"ס

service-tab

אסבסט הוא שם כולל הניתן לקבוצה של 6 מינרלים סיביים בעלי מבנה גבישי בצורה של סיבים מיקרוסקופיים דקים, ארוכים ונפרדים הנבדלים זה מזה בהרכבם. סיבי האסבסט אינם מסיסים במים ואינם מתאדים. הם עמידים בפני אש, חום, קורוזיה, כוח מכני חזק, כימיקלים, פירוק ביולוגי ומאופיינים באורך חיים רב.

תכונות ייחודיות אלו, בשילוב מחיר נמוך, הן שהביאו את האסבסט לשימוש במגוון רחב ביותר של חומרי בידוד תרמי, בידוד אקוסטי, חומרי חיכוך וחומרי בנייה זה יותר מ-100 שנה.

service-tab

אסבסט מוגדר אבק מזיק, חומר מסוכן ומזהם אוויר. על פי הוראות החוק בישראל ובדומה למדינות מערביות, חל איסור על ייצור, יבוא, מסחר או כל שימוש חדש באסבסט או בפסולת אסבסט.
חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות וביניהן סוגים שונים של סרטן.
אף על פי כן, כל עוד האסבסט אינו במצב מתפורר ולא מתבצעת עבודה הגורמת להתפוררות החומר ולפיזורו באוויר, לא נשקפת סכנה לבריאות הציבור.

service-tab

יצוא פסולת מסוכנת נועדה בעיקר לצורכי מחזור הפסולת.
יצוא החומרים המסוכנים מצריכה טיפול הדוק ובקיאות בנהלי המשרד להגנת הסביבה. יצוא של חומרים אלו מאפשר לתעשיות השונות שימוש חוזר בחומרים מסוכנים והוזלה משמעותית של עלויות השימוש בחומרים.

אנו מטפלים בעבור לקוחותינו בכל מסמכי היצוא השונים ובקבלת היתרים לייצוא חומרים מסוכנים מהמשרד להגנת הסביבה, מכון היצוא וגופים רבים נוספים.

מגוון הפרויקטים האחרונים שלנו