למה לבחור בנו

תחומי השירות שלנו

service

ייעוץ וליווי סביבתי

החברה מתמחה בליווי סביבתי ליזמי נדל"ן בעת הליך קבלת היתר הבנייה ובליווי וייעוץ לעסקים לצורך עמידה בדרישות החוק והנחיות המשרד להגנת הסביבה.

service

התמחות בסקרי סביבה

חברת Land מבצעת סקרי קרקע לבדיקת זיהום קרקע, גז קרקע ומי תהום

service

זיהום קרקע ומים וטיפול בשפכים

החברה מתמחה בשיקום קרקע ומים ובדיגום וטיפול בשפכים באמצעים טכנולוגיים חדשניים

service

טיפול סביבתי בתוכניות רישוי והיתרים

חברתנו מסייעת בקידום תוכניות והיתרים במסגרת בקשות להיתרי בנייה, רישוי עסקים, היתרי רעלים ועוד

service

טיפול בחומרים מסוכנים ואסבסט

ייעוץ וכתיבת נהלים במסגרת היתרי רעלים, ביצוע סקרי אסבסט על-ידי סוקר אסבסט מוסמך

מה אנחנו עושים

מגוון הפרויקטים שלנו

לקריאה נוספת

בלוג מאמרים

work
מאמר המערכת

קרקע מזוהמת

  • work-social
  • work-social
work
מאמר המערכת

נאותות סביבתית

  • work-social
  • work-social
work
מאמר המערכת

מבוא לסקר היסטורי

  • work-social
  • work-social