בדיקת נאותות סביבתית ליזמים ומשקיעים

הערכה וניהול סיכונים סביבתיים הפכה לחלק אינטגרלי מהפעילות העסקית, החל מפרויקטים בתחום הנדל"ן ועד לרכישת עסקים וחברות.

בדיקת נאותות סביבתית היא חלק מהבדיקה המתבצעת במסגרת עסקה מסחרית דוגמת מכירה, רכישה או מימון מחדש.
בדיקה זו היא כלי יעיל לניהול סיכונים עבור מבצע העיסקה על ידי הערכת הפוטנציאל לזיהום סביבתי בפרוייקט.

כך לדוגמה, זיהום קרקע או מי תהום – חשוב להעריך הוצאות בלתי צפויות אלו בטרם ביצוע עסקה.
העלות הכספית עשויה להיות במקרים מסוימים, גבוהה מכלל משווי הנכס עצמו.

ניתן לומר שבדיקת נאותות היא פוליסת הביטוח הזולה ביותר שמשקיע או יזם יכול לרכוש.
אומנם, משקיעים לא ממהרים לבזבז זמן וכסף על בדיקת נאותות סביבתית מספקת, אך העלות הפוטנציאלית והעיכובים לטיפול בזיהום קיים הם גדולים בהרבה מעלותה של בדיקת נאותות.

במסגרת הבדיקה חברת Land  תבצע הערכה כמותית של הסיכונים הסביבתיים לצורך צמצום חשיפה לסיכונים פיננסים ומשפטיים.
עובדינו יבצעו מיפוי מלא לדרישות הרגולטוריות החלות על האתר. יערכו ביקורות באתר/בעסק ויזהו פערים קיימים מול דרישות הרגולציה.

חברת Land תבחן את היסטוריית השימושים והפעילויות באתר, תאתר את מוקדי ההשפעה הסביבתית הקרובים ותנתח את המגבלות הסביבתיות הנובעות מפעילות קיימת או מתוכננת באזורים הסמוכים לאתר הנסקר דוגמת: מקורות זיהום ,רעש, קרינה וכו'.

חברת Land מספקת בדיקות נאותות סביבתית להפחתת ממד האי ודאות במסגרת עסקאות נדל"ן או רכישת עסקים וחברות.
במקרים רבים, אנו נגרום להוזלת עלות העסקה תוך הוכחת נזק סביבתי עתידי או קיים.

מגוון פתרונות לבעיות סביבתיות נפוצות ולא כל כך נפוצות, מהוות את התשתית עבור החברה להחליט אילו פתרונות יתאימו ביותר לנסיבות הספציפיות של היזם.

בענפים רבים, הרווחיות העסקית מונעת על ידי צמצום הוצאות התפעול ומיקסום היעילות של המשאבים. בדיקת נאותות סביבתית וגילוי מוקדם של לקויי סביבה יכולים למנוע סיבוכים משפטיים ועלויות נכרות בטיפול בלוקיים סביבתיים.

חברת LAND  היא מהחברות המובילות בישראל לייעוץ, תכנון והנדסת סביבה. החברה מלווה פרוייקטים בתחום הבינוי, תשתיות , תעשייה, מסחר ואנרגיה.
החברה מספקת שירותים למשרדי ממשלה, רשויות ציבוריות וחברות תעשייתיות מובילות בישראל.

נשמח לתת לכם שירות