ייעוץ סביבה בהיתרי בנייה

במסגרת פעילותנו השוטפת קיבלנו פנייה מחברת בנייה גדולה אשר מתכננת שכונת מגורים באתר שבו התקיימה פעילות תעשייתית והתבקשנו לתת ייעוץ סביבה בהיתרי בנייה.

יועצי החברה פעלו ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה והחלו בחקירת האתר.

תוך זמן קצר נכתב סקר היסטורי הכולל מידע רב על האתר ונשלחה תוכנית למשרד להגנת הסביבה לחקירת הקרקע.

לאחר אישור התוכנית התחלנו בקידוחים לאיתור הזיהום וזה אכן נמצא ובכמות גדולה.

כתיבת תוכנית מפורטת לפינוי הקרקע ודיגום מוודא, אפשרה לחברה להמשיך ולפעול ללא עיכובים תוך עמידה מלאה בדרישות המשרד להגנת הסביבה. 

צוות החברה ילווה את היזם משלב הגשת תוכניות הבנייה ועד לשלב קבלת היתר הבנייה.