חומרים מסוכנים ואסבסט

במסגרת פעילותנו בקידום לקבלת היתר חומרים מסוכנים ואסבסט , הגענו למפעל מחזיק חומ"ס בכמות גדולה בדרום הארץ.

המפעל נדרש לבצע סקר אסבסט מקיף ולחדש את היתר הרעלים שלו.

במסגרת סקר האסבסט אותרו שברים רבים בסככות המפעל.

על בסיס הסקר הוגשה על ידי קבלן מורשה תוכנית לפינוי האסבסט בהיקף של כ- 2,000 מ"ר.

ערכנו את הבקשה להיתר הרעלים שכללה עשרות חומרים וכתבנו נוהל חירום ופיקחנו על יישום התנאים בהיתר.

המפעל קיבל היתר רעלים תוך זמן קצר מתחילת טיפולנו והאסבסט פונה ע"פ הנחיות אגף אסבסט ואבק מזיק.

שירותי חברת land

יעוץ וכתיבת נהלים במסגרת היתרי רעלים, ביצוע סקרי אסבסט על-ידי סוקר אסבסט מוסך לצורך היתר חומרים מסוכנים ואסבסט.