פיקוח סביבתי לתחנות דלק

 

לחברה פעילות ענפה בייעוץ פיקוח סביבתי לתחנות דלק , מוסכים ועסקים בעלי פוטנציאל זיהום גבוה.

אנו מייעצים ומלווים תחנות דלק בכל הארץ, מפקחים על תשתיות התחנה, מספקים חוות דעת סביבתיות למשרד להגנת הסביבה, ומקדמים חקירות קרקע ע"פ הנחיות הרשויות

אנו מלווים ומייעצים למוסכים משלב ההקמה עד לקבלת רישיון העסק.

חברתנו פועלת לקידום ושיפור מתמיד של העסק בכל הנושאים הסביבתיים- בדגש על מניעת זיהום קרקע ומים.

עמידה מלאה בדרישות הסביבתיות לפי דרישת הרשויות.

חברתנו מטפלת במאות עסקים מחזיקי חומרים מסוכנים פיקוח סביבתי לתחנות דלק ומגוון תעשיות שונות.

במסגרת זו יועצי החברה מטפלים בבקשה להיתר הרעלים, מפקחים ועוקבים אחר יישום תנאי ההיתר.

ייעוץ זה כולל פעמים רבות כתיבת נוהלי חירום, תיק מפעל ותרגול צוותי החירום בטיפול בארועי חומ"ס.