פתרונות סביבה

ייעוץ וליווי סביבתי

service
service

בעיה סביבתית? לנו יש את הפתרון

המשרד להגנת הסביבה וגופים רגולטוריים נוספים גיבשו בשנים האחרונות הנחיות מחמירות בנושא סביבה. גופים אלא דורשים מבעלי נכסים או עסקים שונים לבדוק נוכחות מזהמים ובמידת הצורך לשקם או לפנות את הקרקע לאתרים מורשים.
חברת Land מספקת שירותי ייעוץ וליווי מקצועיים, ובעלת ניסיון רב בעבודה מול גופים רגולטוריים כגון: המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, יחידות סביבתיות, ואגפי רישוי עסקים בערים השונות.

אנו מציעים חבילת ליווי וייעוץ לגופים בסקטור הפרטי והציבורי. שירותי הייעוץ יכללו ייצוג מלא של הלקוח אל מול הרשויות, כתיבת חוות דעת סביבתיות וליווי מלא עד לקבלת האישור/ היתר מהגוף הרלוונטי.

מגוון רחב של שירותי סביבה:

חברת Land מתמחה במתן ליווי סביבתי בהליך קבלת היתר בנייה ליזמי נדל"ן וייעוץ לעסקים לצורך עמידה בדרישות חוק רישוי עסקים והנחיות המשרד להגנת הסביבה.

חברתנו מספקת חוות דעת וסקרים הנדרשים ע"י הרשויות לצורך עמידה בתקנים ובהנחיות הסביבתיות דוגמת:

• סקרים היסטוריים לקרקעות החשודות בזיהום קרקע
• חקירות קרקע הכוללות דיגום קרקע וסקרי קרקע
• דיגום גז קרקע אקטיבי/ פאסיבי/ תוך מבני
• בדיקות נאותות סביבתית
• חוות דעת מומחה

service-tab

הערכה וניהול סיכונים סביבתיים הפכה לחלק אינטגרלי מהפעילות העסקית החל מפרויקטי נדל"ן ועד לרכישת עסקים/ חברות.
בדיקת נאותות סביבתית היא חלק מבדיקה המתבצעת במסגרת עסקה מסחרית- מכירה, רכישה או מימון מחדש. בדיקה זו היא כלי יעיל לניהול סיכונים והערכת הפוטנציאל לזיהום סביבתי כגון: זיהום קרקע או מי תהום. חשוב להעריך הוצאות בלתי צפויות אלו, אשר עלותם הכספית עשויה להיות במקרים מסוימים, גבוהה משווי הנכס עצמו..

service-tab

חברתנו תערוך מיפוי מלא לדרישות הרגולטוריות הסביבתיות, שבמסגרתם תבחן היסטוריית השימושים והפעילויות באתר. יאותרו מוקדי ההשפעה הסביבתית הקרובים וינותחו המגבלות הסביבתיות הנובעות מפעילות קיימת, או מתוכננת באזורים הסמוכים לאתר הנסקר.
דוגמת: מקורות זיהום ,רעש, קרינה ועוד

service-tab

צוות המומחים של חברת Land מספק חוות דעת מקצועיות בנושא סביבה לסקטור הפרטי והציבורי. חוות דעת אלה כוללות בדיקות במסגרת הליכי רכישה או ביטוח של חברות/נכסים.

חברת Land מתמחה במתן חוות דעת סביבתיות במסגרת הליכי בוררות משפטיים ומקצועיים.
הידע המקצועי הרב שנצבר בחברתנו יסייע בגיבוש תמונת המצב הסביבתית ובליווי מקצועי לגיבוש כתבי הגנה ומסמכים משפטיים במסגרת הליכים אלה.

service-tab

העלייה בשווי הקרקע בישראל הביאה באזורים רבים לשינוי ייעוד הקרקע משימוש תעשייתי בעל פוטנציאל לזיהום סביבתי, לשימוש לצרכי מסחר או מגורים.
חברת Land היא החברה המובילה ובעלת הניסיון הרב ביותר בליווי סביבתי ליזמים וחברות המבקשות לעמוד בדרישות הסביבתיות במסגרת הליך קבלת היתר בניה.
צוות היועצים שלנו יספק ליווי מותאם אישית לכל לקוח משלב פתיחת הבקשה ועד למתן ההיתר מהרשויות השונות. במסגרת זו נעניק ייעוץ סביבתי הכולל מתן חוות דעת מקצועיות, כתיבת מסמכים סביבתיים, תיאום וייצוג הלקוח מול גופי הרגולציה השונים עד להשלמת הטיפול במלואו ולשביעות רצון מזמין העבודה.

service-tab

אנו נותנים שירותי הדרכה וניהול סביבתי לחברות פרטיות, ציבוריות ורשויות שונות בארץ.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר לקבלת פרטים נוספים.

פרויקטים בליוי סביבתי