פתרונות סביבה

התמחות בסקרי סביבה

service
service
service

חברת Land מספקת שרותי סקירה סביבתית הקובעים את פוטנציאל זיהום הקרקע באתר. הסקירה כוללת בדיקה מפורטת לאפיון מזהמים ותיחום אופקי ואנכי של מוקדי הזיהום. חברת Land פועלת לביצוע סקירה וטיפול שיטתי המניב מידע מקצועי המבוסס על מתווה המשרד להגנת הסביבה לסקירה ושיקום אתרים חשודים בזיהום קרקע. מגוון הסקרים שאנו מבצעים:

סקר היסטורי
חברת Land עורכת סקרים היסטוריים באתרים אשר בהם או בסביבתם הקרובה התקיימה פעילות בעלת פוטנציאל לזיהום קרקע, גז קרקע או מי תהום.

TO-15 סקר גז קרקע אקטיבי
גזי קרקע הם חומרים מזהמים נדיפים או חצי נדיפים הנודדים בתת הקרקע או במי התהום
ועלולים לחדור למבנים דרך סדקים ברצפה, קירות, פירי מעליות ותשתיות סקר גז קרקע (גז"ק) משמש לרוב כחלק מתהליך בירור חשד לזיהום קרקע [screening]. בתהליך זה, סקר גז קרקע מהווה בדרך כלל את השלב השני לאחר סקר היסטורי ולפני סקר קרקע, שכן הוא יכול לסייע באיתור מוקדי הזיהום בקרקע וייעול סקר הקרקע שמגיע אחריו. סקר גזי קרקע לא נדרש בכל המקרים, אלא בעיקר כשיש חשד למזהמים שהם חומרים נדיפים או חצי נדיפים.

סקר גז קרקע תוך מבני
גזי קרקע החודרים למבנה מהווים סיכון לבריאות הציבור מאחר והם רעילים ובחלקם אף מסרטנים. חומרים אלא בעלי משקל מולקולרי נמוך ולכן עלולים לחדור למבנה. חומרים אלה כוללים קבוצות מזהמים כגון חומרים אורגניים נדיפים (voc) חומרים אנאורגניים וחומרים חצי נדיפים (s-voc) חברתנו מבצעת דיגום אויר תוך מבני באמצעות דוגמי גז קרקע בעלי הסמכה . את בדיקות המעבדה מבצעת מעבדה מוסמכת מטעם הרשות להסמכת מעבדות ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה

סקר קרקע
סקר קרקע הוא בדיקה פיזית של קרקע החשודה בזיהום. מטרת הסקר היא למדוד, למפות, לתחום את התפרשות המזהמים (אנכית ואופקית) ולקבוע את סוג המזהמים וריכוזם בקרקע ואת הסיכון לסביבה ולבריאות הציבור.

חקירת מי תהום
חקירה להערכת היקף הזיהום במי התהום הינה בדיקה פיזית של מי התהום באתר. תוכנית החקירה מתבססת על מידע שנאסף בשלבים הראשונים של החקירות הסביבתיות באתר או על ניטור מי התהום באתר ובסביבתו.

סיוע וליווי בעבודה מול רשויות
החברה מספקת שירותי ליווי מקצועים בנושאי רגולציה סביבתית עבור מתקנים תעשייתיים שונים במסגרת פעילותם הרציפה או במסגרת בקשות להיתרים סביבתיים.

שירותי הייעוץ הסביבתי ניתנים תוך ליווי אישי ושקיפות מרבית לאורך כל שלב הטיפול ועד להשגת הפתרון הסביבתי המלא על-פי הדרישות הרגולטוריות הסביבתיות בישראל.

service-tab

חברת Land עורכת סקרים היסטוריים באתרים אשר בהם או בסביבתם הקרובה התקיימה פעילות בעלת פוטנציאל לזיהום קרקע, גז קרקע או מי תהום.

במסגרת זו עובדינו מבצעים בדיקות מקיפות הכוללות איסוף מידע ונתונים באתר הנסקר, בדיקת המידע הרלוונטי הקיים במחלקות ההנדסה ברשויות המקומיות, ביחידות הסביבתיות, במחוזות המשרד להגנת הסביבה, ברשות המים ובכל רשות רלוונטית אחרת.
בהתאם לממצאי הסקר ההיסטורי נכתבת תוכנית לחקירה פיזית של הקרקע הכוללת – דיגומי קרקע, גז קרקע ומים. התוכנית מועברת לאישור המשרד להגנת הסביבה.

service-tab

סקר גז קרקע משמש לרוב כחלק מהליך בירור חשד לזיהום קרקע (screening) בתהליך זה סקר גז הקרקע מהווה בדרך כלל את השלב השני לאחר סקר היסטורי ולפני סקר קרקע, שכן הוא יכול לסייע באיתור מוקדי הזיהום בקרקע וייעול סקר הקרקע שמגיע אחריו. סקר גזי קרקע לא נדרש בכל המקרים, אלא בעיקר כשיש חשד למזהמים חומרים נדיפים או חצי נדיפים. חברת land מבצעת את סקרי גז הקרקע באמצעות דוגם גז מוסמך, בעל הסמכה של הרשות להסמכת מעבדות אשר מלווה את הסקר כמפורט במסמכי ההנחיות הרשמיים של המשרד להגנת הסביבה. דוגם גז הקרקע הוא גם זה שחותם על הדו"ח הסופי שמוגש למשרד להגנת הסביבה. את בדיקות המעבדה מבצעת מעבדה מוסמכת מטעם הרשות להסמכת מעבדות ובהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. לאחר ביצוע הסקר חברתנו תגיש דו"ח ממצאים מקיף לאישור המשרד להגנת הסביבה.

service-tab

גזי קרקע החודרים למבנה מהווים סיכון לבריאות הציבור מאחר והם רעילים ובחלקם אף מסרטנים. חומרים אלא בעלי משקל מולקולרי נמוך ולכן עלולים לחדור למבנה. חומרים אלה כוללים קבוצות מזהמים כגון חומרים אורגניים נדיפים (voc) חומרים אנאורגניים וחומרים חצי נדיפים (s- voc).
חברת land מבצעת דיגום אויר תוך מבני באמצעות דוגם גז קרקע מוסמך. את האנליזות מבצעת מעבדה מוסמכת מטעם הרשות להסמכת מעבדות בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.

service-tab

במידה ונמצא כי קיימת חריגה מערכי הסף למזהמים בקרקע, נדרש לבצע תוכנית לפינוי או טיפול בקרקע המזוהמת שבאתר.
חברת Land מבצעת את סקר הקרקע באמצעות יועץ קרקע המגיש את תוכנית הדיגום ובאמצעות דוגם קרקע מוסמך. יועץ הקרקע נוכח בזמן הדיגומים בשטח, ומוודא כי העבודה מתבצעת בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה. ניתוח ממצאי השדה והמעבדה מתבצע על ידי היועץ מגיש התוכנית.

service-tab

החברה תעביר לרשות המים תוכנית חקירה שתכלול : איסוף מידע כללי על האתר, מידע רגולטורי תכנוני, ותשתיות קיימות. פירוט מידע גאולוגי והידרולוגי של האתר, איסוף מידע רלבנטי לזיהום מי תהום, תוכנית קידוחים מפורטת ותוכנית דיגום ואנליזה, שתכלול את פירוט שיטות האנליזה הדרושות בהתאם להרכב המזהמים הצפוי באתר.
החקירה לאיתור ואפיון המזהמים תבוצע לאחר אישור תכנית החקירה בכפוף לקבלת רישיון קדיחה.

service-tab

אנו מספקים ליווי שוטף בכל נושאי הרגולציה הסביבתית השונים, בעבור מפעלים ואתרים שונים כחלק מפעילותם הרציפה או לעסקים המבקשים היתרים סביבתיים שונים בתחילת פעילותם. שירותי הייעוץ הסביבתי ניתנים תוך ליווי אישי ושקיפות מרבית לאורך כל שלבי הטיפול ועד להשגת הפתרון הסביבתי המלא ע"פ דרישות הרגולציה הסביבתית.

מגוון הפרויקטים האחרונים שלנו