פתרונות סביבה

טיפול סביבתי בתוכניות רישוי והיתרים

service

עבודה מול גופי רגולציה

חברת Land מספקת שירותי ייעוץ וליווי מקצועיים ובעלת ניסיון רב בעבודה מול הגופים הרגולטוריים כגון:
המשרד להגנת הסביבה, רשות המים, יחידות סביבתיות, ואגפי רישוי עסקים בערים השונות.

אנו מציעים חבילת ליווי וייעוץ לגופים בסקטור הפרטי והציבורי, שירותי הייעוץ יכללו ייצוג מלא של הלקוח אל מול הרשויות, כתיבת חוות דעת סביבתיות וליווי מלא עד לקבלת האישור/ היתר מהגוף הרלוונטי.

חברת Land מתמחה במתן ליווי סביבתי בהליך קבלת היתר בנייה ליזמי נדל"ן, ליווי וייעוץ לעסקים לצורך עמידה בדרישות חוק רישוי עסקים והנחיות המשרד להגנת הסביבה.

service

קבלת היתר בנייה

על פי חוק התכנון והבנייה קיימת חובה לקבלת היתר בנייה בעת ביצוע אחד מאלה:

• הקמת מבנה חדש או הריסתו
• תוספת בנייה
• שינוי חיצוני בבניין קיים
• שינוי בשימושים ביחס להיתר הקיים

העלייה בשווי הקרקע בישראל הביאה באזורים רבים, לשינוי ייעוד הקרקע משימוש תעשייתי בעל פוטנציאל לזיהום סביבתי, לשימוש לצרכי מסחר או מגורים בהיקפים גדולים.
לאור זאת קבלת היתר בנייה מחייב עמידה בדרישות סביבתיות מחייבות.

service

היתרים מרשויות

חברת Land היא החברה המובילה ובעלת הניסיון הרב ביותר בליווי סביבתי ליזמים וחברות תעשייתיות המבקשות לעמוד בדרישות הרגולציה הסביבתית הסביבתיות.

צוות היועצים שלנו יספק ליווי מותאם אישית לכל לקוח משלב פתיחת הבקשה ועד למתן ההיתר מהרשויות השונות. במסגרת זו נעניק ייעוץ סביבתי הכולל מתן חוות דעת מקצועיות, כתיבת מסמכים סביבתיים, תיאום וייצוג הלקוח מול גופי הרגולציה השונים, עד להשלמת הטיפול במלואו ולשביעות רצון מזמין העבודה.

תיאור נכון של הסוגיה, מציאת פתרונות מדויקים ומציאת הטכנולוגיות העדכניות ביותר, מאפשרת ללקוחותינו להתגבר על אתגרים מורכבים הדורשים פתרון במסגרת מתן ההיתר הסביבתי הנדרש

service-tab

עם הקמת העסק יש לעמוד בדרישות רגולטוריות רבות הכוללות את המשרד להגנת הסביבה משרד הבריאות, רשויות מקומיות ועוד.
החברה משרתת מגוון לקוחות בתחומי תעשייה שונים במסגרת הליך רישוי העסק ומלווה את לקוחותיה משלב הכנת המסמכים הנדרשים להגשה ועד לקבלת הרישיון.

בין לקוחותינו ניתן למצוא חברות תעשיתיות גדולות ולקוחות פרטיים רבים ומגוונים.

service-tab

היתרי פליטה נדרשים למפעלים בעלי רמת פליטת מזהמים גבוהה. הנוהל לקבלת היתר פליטה נקבע בחוק אויר נקי ועל-פיו נקבעו מספר פרמטרים.
בקשה להיתר הפליטה כוללת מידע על מקור הפליטה המופיעה בסקר פליטות ותהליכים. כמו כן, אופן בחירת ה BTA וניתוח הפערים מולו משמשים לבניית תוכנית לטיפול בפערים עד סגירתם.

service-tab

במסגרת הליך לקבלת היתר הבניה נדרש מבקש ההיתר נדרש להגיש סקר היסטורי המתאר את פוטנציאל זיהום הקרקע באזור. בכפוף לממצאי הסקר, ועל-פי החלטת המשרד להגנת הסביבה או הרשות המקומית ייתכן ותידרש המשך חקירת קרקע באתר. רק לאחר השלמת החקירה וביצוע דרישות הרשויות יינתן היתר הבנייה צוות החברה ילווה את היזם משלב הגשת תוכניות הבנייה ועד לשלב קבלת היתר הבנייה.

service-tab

מפעלים אשר עושים שימוש בחומרים מסוכנים זקוקים להיתר רעלים המאפשר להם למכור או להשתמש בחומרים שהוגדרו כמסוכנים. לצורך קבלת היתר רעלים יש לעמוד בדרישות המשרד להגנת הסביבה בנושאים הבאים:

כמויות הרעלים, אחסון החומרים, שילוט ,הערכות למצבי חירום, כתיבת נוהל חירום, הכנת תיק מפעל, שינוע ועוד. יועצי החברה יערכו ביקורות בעסק לצורך בדיקת עמידתו של המפעל בכל הנחיות המשרד להגנת הסביבה ובתנאי ההיתר.

מגוון הפרויקטים האחרונים שלנו